ODSTĄPIENIA OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

Formularz odstąpienia od umowy

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ….………………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta (-ów) ……………………………………………………………………………………………………………………..

Numer dokumentu zakupu …………………………………………………………………………………………………………………

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego towaru:

[nazwa towaru] ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot pieniędzy na konto: (numer konta): …………………………………………………......................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………….

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ……………………..……………………..

Do pobrania: Formularz odstąpienia od umowy.pdfPOUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

Szanowni Państwo,

1) Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

2) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, zobowiązani są Państwo poinformować o tym Sprzedawcę.

3) Zwroty należy kierować na adres: Adal Sp. z o.o., Ul. Lipowa 72 Koziegłówki, 42-350 Koziegłowy  

4) Wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy prosimy dołączyć do przesyłki i odesłać osobno na adres: e-mail: sklep@wieczniezywechoinki.pl

5) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację, dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6) Skutki odstąpienia od umowy:

- w przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu niezwłocznie wszystkie otrzymane od Państwa płatności, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy.

- niezwłocznie potwierdzamy otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez wiadomość email.

- zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, np. został przez Państwa wskazany rachunek bankowy, na który płatność ma zostać zwrócona.

- zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, którą sam oferuje).

- Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie od odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

7)Warunkiem realizacji prawa odstąpienia lub wymiany jest nieużywanie towaru, dokonanie zwrotu zakupionego towaru wraz z pisemnym oświadczeniem odstąpienia oraz oryginałem dowodu zakupu.

8) Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru Sprzedawcy na własny koszt.Odstąpienie od umowy PDF pouczenie