ODSTĄPIENIA OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

1. Nabywca będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni licząc od daty wydania towaru zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 2 poz. 271), poprzez zwrot towaru sprzedawcy w stanie nienaruszonym.

2. Warunkiem realizacji prawa odstąpienia lub wymiany jest nieużywanie towaru, dokonanie zwrotu zakupionego towaru wraz z pisemnym oświadczeniem odstąpienia oraz oryginałem dowodu zakupu.

3. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru Sprzedawcy na własny koszt.

4. Przed skorzystaniem z prawa odstąpienia lub wymiany Kupujący zobowiązany jest do telefonicznego lub mailowego kontaktu ze Sprzedającym.

5. Koszty usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa w tym przypadku Kupujący.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu zapłaconej przez Kupującego kwoty pomniejszonej o koszt wysłania towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

7. Sprzedawca powstrzymuje się ze zwrotem kwoty zakupu towaru do czasu zwrotnego doręczenia przez Kupującego zakupionego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i oryginałem dowody zakupu.

Formularz odstąpienia od umowy

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ….………………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta (-ów) ……………………………………………………………………………………………………………………..

Numer dokumentu zakupu …………………………………………………………………………………………………………………

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego towaru:

[nazwa towaru] ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot pieniędzy na konto: (numer konta): …………………………………………………......................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………….

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ……………………..……………………..

Do pobrania: Formularz odstąpienia od umowy.pdfPOUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

1.Informujemy, ze mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Państwu Towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego do Sprzedawcy:

- pocztą na adres: Adal Sp. z o.o. ul. Lipowa 72, Koziegłówki 42-350 Koziegłowy lub

- pocztą elektroniczną na adres sklep@wieczniezywechoinki.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. W sytuacji odstąpienia od umowy, Towar należy odesłać do Sprzedawcy lub przekazać na adres: Adal Sp. z o.o. ul. Lipowa 72, Koziegłówki 42-350 Koziegłowy. niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Do pobrania: Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.pdf